fbpx

Overbevisningernes magt

 

“Du bliver, hvad du tænker”

En overbevisning er en fast tro eller mening, der er baseret på grundige overvejelser, erfaring og lign. Altså et sæt af forventninger eller hypoteser, som kan være bevidste eller ubevidste, og som du oplever som din sandhed. Overbevisninger hjælper os med at forstå og forklare den virkelighed, som vi oplever.

Overbevisninger - muligt versus umuligt

Når først en overbevisning er skabt og har manifesteret sig, er den umiddelbart svær at rykke ved. Derfor kan der i mange tilfælde opstå uenigheder, uoverensstemmelser og modstridende synspunkter i vores møde med verden og andre mennesker. Når flere sandheder mødes på tværs, kan den manglende fælles mening skabe modstrid i vores forståelse af os selv, andre og vores omgivelser.

Hvorfor spiller overbevisninger en rolle?

Overbevisninger er nødvendige for, at vi kan fungere i os selv og i verden omkring os. Uden overbevisninger ville vi i hvert eneste øjeblik skulle vurdere enhver information, som vores hjerne og system modtager. I så fald ville vi ikke kunne foretage os andet. Derfor er det smart for hjernen at kategorisere, generalisere og skabe overbevisninger og egne sandheder. Hjernen elsker at automatisere, da det sparer energi.

Dog er det vigtigt at udfordre vores automatiserede tanker og mønstre. Mange af disse er gamle og gentagende tankemønstre, som fastholder os og begrænser vores udviklingsmuligheder. Nogle forskere mener endda, at 80% af de overbevisninger, som vi lever efter, ikke længere er sande for os. Men så længe vi er ubevidste om vores overbevisninger, fortsætter vi i den automatiserede tankegang. Derfor er det vigtigt at reflektere over nogle af de tanker, forudindtagelser og anskuelsesvinkler, som vi møder verden med. Vi er nødt til at blive bevidste om vores overbevisninger og sandheder. Kun sådan kan vi vurdere, om de stadig er sande, sunde og støtter vores evne og mulighed for at udvikle os og blomstre.

Tankemønstre_overbevisninger

Ændring af overbevisninger

Kender du det, at du har et ønske om at ændre på et bestemt område i dit liv, men alligevel falder tilbage i de samme gamle mønstre?

Drømmer du eksempelvis om at være sund og fit, men har en overbevisning – bevidst som ubevidst – om at “det er umuligt”, ja så er det den sandhed, du tror på, og som styrer dig. Så til trods for at du måske adfærdsmæssigt gør en masse for at blive sund og fit, så kan du på et mentalt plan have undskyldninger, begrænsninger og tankemønstre, der leder til selvsabotage og afholder dig fra at nå dine mål og drømme.

“Uanset hvad du tror på, så har du ret”

Din underbevidsthed guider din adfærd og styrer dig hen mod dine sandheder med dine overbevisninger som ledestjerne. Derfor er det vigtigt, at du bliver bevidst omkring, om dine overbevisninger er støttende eller hæmmende. Hvis dine overbevisninger er hæmmende og præges af tanker som “det er umuligt”, så er der også stor sandsynlighed for, at det er denne sandhed, du vil realisere. Men hvis du derimod aktivt arbejder med at ændre din overbevisning til at blive støttende – “det er muligt for mig” eller “jeg skal nok blive sund og fit” – så vil din underbevidsthed også arbejde ud fra disse tanker. Stille og roligt vil disse nye overbevisninger vinde indpas og agere ledestjerne på din vej til at opfylde målet.

Selvcoaching - overbevisninger

Selvcoaching


“Hvis du gør, hvad du altid har gjort, vil du få, hvad du altid har fået”

Prøv at stille dig selv følgende spørgsmål:

  1. Hvilke overbevisninger har jeg, som er hæmmende for mig? 
  2. Hvilke overbevisninger har jeg, som er støttende for mig?

Sæt tid af til at skrive dine tanker og svar ned, og gør det gerne løbende, som dine erkendelser dukker op.

Vælg derefter en af de hæmmende overbevisninger som ugens fokus. Læg i ugens løb mærke til, hvor, hvornår og hvordan denne hæmmende overbevisning optræder. Læg også mærke til, om overbevisningen stadig er sand for dig og har indflydelse på dine tanker og din adfærd.

Find tre beviser på, at den hæmmende overbevisning ikke er sandheden. Hvis eksempelvis din overbevisning er “det er umuligt for mig at være sund og fit”, så kom op med mindst tre modargumenter, der beviser det modsatte:

  1. “Jeg elsker at svømme – dér er jeg sund og fit” 
  2.  “Jeg har nemt ved at gå tur med min hund – dér er jeg sund og fit” 
  3. “Jeg nyder at spise grøn salat – dér er jeg sund og fit”

Det, du fokuserer på, vokser og vinder indpas i dine mønstre – så fokusér på de overbevisninger, der er støttende og som får dig til at blomstre.