fbpx

Overstimulering i hverdagen

Vi lever i en verden, hvor vi konstant bliver udsat for stimuli, larm og mange indtryk. Der er meget, vi skal forholde os til hele tiden: Vi skal interagere med mennesker, afkode kommunikationen, tage stilling og aktive valg hele dagen igennem. Det er måske ikke så underligt, at nogle mennesker i det moderne og teknologiske samfund oplever at være overstimulerede.

Hverdagsglæde - drømmefanger

Mange af os bliver i løbet af en dag stimuleret i sådan en grad, at det kræver en hel del af det menneskelige system at håndtere og få bearbejdet disse stimuli. Langt de fleste mennesker kan godt håndtere stimuli uden at blive overstimuleret. Det er dog ikke tilfældet for alle. Der er nemlig en gruppe af mennesker, der lettere bliver overstimuleret, fordi de har svært ved at bearbejde de mange indtryk og stimuli, de møder hver dag. Denne gruppe af mennesker betegnes som særlig sensitive personer.

Livet som særlig sensitiv

Personer, der er særligt sensitive bliver stærkt følelsesmæssigt påvirket af stimuli og har tendens til at blive overstimuleret.

 Det antages, at 15-20 % af befolkningen kan karakteriseres som værende særlig sensitive. Helt konkret føler særlig sensitive mennesker mere end andre, og er du særlig sensitiv, lægger du i høj grad mærke til indtryk, signaler og adfærd og bearbejder dette mere end mange andre personer.

Særlig sensitive personer oplever sensitiviteten på forskellige måder. Det er individuelt, hvad der påvirker dem – og det er forskelligt, hvordan særlig sensitive personer reagerer på de samme ting. Nedenfor er listet nogle kendetegn ved særlig sensitive personer. Kan du genkende dig selv i ét eller flere af dem?

 • Du påvirkes af lyde, lugte, smage, lys, temperaturer og smerte.
 • Du føler dig ofte følelsesmæssigt udmattet, og du har et stort behov for søvn.
 • Du er meget samvittighedsfuld og ansvarlig.
 • Du lægger meget mærke til andres udsagn, handlinger og reaktioner.
 • Du har mange tanker og reflekterer og kan have svært ved at slippe tankerne.
 • Du har svært ved forandringer.
 • Du har svært ved at håndtere negativitet, kritik og konflikt.
 • Du er udfordret under pres.
 • Du kan være stærkt påvirket af voldelige film, nyheder og lign.
 • Du er kreativ, fantasifuld og kunstnerisk anlagt
 • Dine grænser bliver nemt overtrådt, fordi du har svært ved at sige til og fra.
 • Du er din egen værste kritiker, og du har meget høje krav til dig selv.
 • Du har meget brug for ro og alene tid – selvom du ikke altid giver dig selv det.
 • Du bliver nemt bekymret og stresset.
 • Du kan være særlig følsom over for virkningerne af koffein, alkohol, sukker og lign.
 • Du bliver nemt følelsesmæssigt berørt.
Kaffekop - bog - ro - hverdagsglæde

Når indtryk bliver til overstimulering

Når særlig sensitive personer bliver udsat for situationer, der trigger dem, kan de føle sig overstimuleret. Det er alt fra miljø, aktiviteter, lyde, dufte og energi til samspil mellem mennesker, der kan forårsage en overstimulering. Fordi særlig sensitive personer observerer følelser og stemninger i de rum, de befinder sig i, kommer de tit på overarbejde, når de er nye steder eller sammen med andre mennesker. Når særlig sensitive personer kommer på overarbejde, føler de sig ofte meget trætte og til tider udbrændt, da de næsten bruger alt deres energi på at være til stede og på at håndtere alle indtrykkene.  

Bliv ven med din særlige sensitivitet

Det er muligt at blive venner med sin sensitivitet! Du behøver ikke se det som en udfordring at være særlig sensitiv – derimod kan du se det som et personlighedstræk, du er heldig at have, og som du kan få stor gavn af. Du kan se efter fordelene ved at være sensitiv og indrette din hverdag på måder, der gavner dig.

Her får du 5 råd, der kan hjælpe dig med at blive ven med din sensitivitet:

 

 1. Bliv klogere på det at være særlig sensitiv
  Find information om særligt sensitive for at forstå dig selv bedre. Find ud af, hvilke styrker der er ved din sensitivitet, og hvilke udfordringer du gerne vil arbejde med.
 1. Prioritér ro og fordybelse
  Hold pauser, hvor DU er i fokus. Find ud af, hvad der giver dig ro, og sæt tid af til dette hver dag. Det kan være at gå en tur, høre rolig musik eller meditere – så længe det gør dig tilstedeværende og får dig ned i gear, er det underordnet, hvad du laver i disse stunder.
 1. Brug din krop
  Sørg for at motionere og bruge din krop ofte. På den måde kommer du ned i din krop og får mærket dig selv – og det er vigtigt i forhold til din sensitivitet. Find en motionsform, der gør dig glad og giver dig energi på en rolig og balanceret måde.
 1. Få andre særligt sensitive i dit netværk
  Det kan være en rigtig god ide at få kontakt til andre særlig sensitive, der ved, hvordan du har det, og forstår, det du går igennem. Mødet i et rum med andre ligesindede kan give en følelse af dyb ro og følelsen af at blive set og forstået.
 1. Acceptér, hvem du er
  Elsk dig selv, og acceptér hele din person. Når du gør det, kan du få et helt andet forhold til din sensitivitet. Prøv at se det som en gave, og se på de positive sider ved sensitiviteten.
Fordybelse og selvcoaching
At læse i ro

Selvcoaching

Er du i tvivl om, om du er særlig sensitiv? Brug disse selvcoachingspørgsmål til at forstå dig selv bedre og til at finde ud af, om du er mere sensitiv end andre mennesker.

Spørg dig selv:

 • Føler jeg mig ofte følelsesmæssigt udmattet?
 • Føler jeg tit, at de mange stimuli, jeg møder i hverdagen, gør mig træt og dræner mig?
 • Bliver jeg let overstimuleret af lyde, lys, lugte m.m.?
 • Bliver jeg ofte påvirket af andre menneskers stemninger?

Hvis du kan svare ja til det meste, kan du også undersøge følgende:

Spørg dig selv:

 • Hvordan mestrer jeg sensitivitet og overstimulering?
 • Hvilke støjkilder kan jeg skære ned på eller helt fra?
 • Hvilken form for ro og fordybelse er bedst for mig til at bearbejde dagens indtryk og være i harmonisk balance?

 

Med personlig coaching kan du få en bedre forståelse af dig selv og din sensitivitet. Jeg bruger bl.a. værktøjet Play Your Talent talentprofil  i min coaching, som vil give dig indblik i dine udfordringer og styrker.