fbpx

Lev dit liv i balance

Balance er et fransk ord, der i sin enkelthed betyder vægt. For at opnå balance må der være ligevægt mellem modsatrettede fysiske eller psykiske kræfter. I daglig tale bruger vi mange forskellige synonymer for ordet balance så som harmoni, yin og yang, afbalanceret, alignment m.m. Taler vi om balance i livet, forstås det ofte som sindsro, overensstemmelse, stabilitet og lign. Derfor er balance essentielt for et godt liv.

 

Det er nemmere sagt end gjort, og for mange af os er det til tider svært at finde balancen. Hverdagens forventninger, dagligdagens mange opgaver og livets udfordringer kan føles som et pres, der kan skabe uro, bekymringer og ubalance i livet. Det er vigtigt, at du en gang imellem stopper op og tager dit liv op til overvejelse. Lever du det liv, du gerne vil? Det er nemmere sagt end gjort, og det kan kræve meget af dig. At bruge tid og energi på at reflektere over sit liv kan virke som en stor mundfuld. Samtidig er det vigtigt, at du kan være helt ærlig overfor dig selv og find ud af, hvad der er vigtigt, og hvad du prioriterer højest i dit liv. Når du først begynder at bruge din tid og dit liv på det, der har størst betydning for dig, kan du forbedre dit overskud, din glæde og din livsbalance generelt.

Livshjulet – Få overblik og klarhed i dit liv

Det første step på din vej til balance i livet er, at få klarhed over hvordan du lever dit liv lige nu. Når du ikke føler, du er i balance, lever du nok ikke det liv, du virkelig ønsker. Det handler måske om, hvordan du prioriterer din tid og energi – og det er her livshjulet kommer ind i billedet. Livshjulet er et fantastisk redskab, der giver dig et visuelt overblik over hvordan du prioriterer dit liv lige nu.

Når du laver dit eget livshjulet tegn da en cirkel, der inddeles i stykker, som var det en lagkage. Start med otte stykker og navngiv hvert stykke ud fra de livsområder, du har i dit liv. Det kan være familie, bolig, venner, parforhold, arbejde, fritid, helbred m.m. Hvert livsområde giver du så et tal mellem 1 og 10. Tallet indikerer, hvor tilfreds du er med det enkelte livsområde. 1 er den laveste score og gives altså til de livsområder, der enten ikke er eksisterende eller som fungerer dårligt. 10 gives derimod til de områder, du føler fungerer optimalt lige nu.

Når du laver et livshjul, ender du med et ujævnt hjul, fordi alle dine livsområder højest sandsynligt vil få forskellige tal. Det handler ikke om at have et liv, hvor alle dine livsområder er 10’er. Det er ikke realistisk. Du kan måske være godt tilfreds med et område, du giver 6 eller 7, fordi det er sådan, du ønsker at prioriterer dit liv.

Du er nødt til at være i bevægelse for at holde balancen”. – Albert Einstein

Reflekter og prioriter med livshjulet

Hvad bruger du så livshjulet til, når du har udfyldt det? Du kan reflektere og se på, hvordan du prioriterer din tid og energi, og om der er områder, du vil have mere eller mindre fokus på.

Til tider har vi tendens til at overkompensere, hvor vi bruger for meget tid og energi på visse områder og for lidt energi på andre. Bruger du for meget tid på arbejdsopgaver, træning, de sociale medier el. lign. har du måske ikke lige så meget tid og energi til andre områder i dit liv, som også er vigtige eller måske endda endnu vigtigere. Hvis det er gældende, er det en indikator på, at noget må justeres. Du kan med fordel igen se på dit livshjul og udvælg et område, som du vil fokusere på.

Livshjul

Områdehjulet

Er der et livsområde i dit livshjul, du gerne vil gå i dybden med, kan du lave et områdehjul. Her skaber du et nyt hjul, hvor alle stykker tager udgangspunkt i det valgte livsområde. Tager du f.eks. fat i livsområdet job kan de nye områder for eksempel være løn, personalegode, arbejdsopgaver, ansvar, afstand og lign. Tildel derefter områderne et tal mellem, skab overblik og vælg små adfærdsændringer, som er med til at skabe mere balance for dig.

Det er forskelligt fra person til person hvilke livsområder, der fylder i vores liv. Der er ingen fælles skabelon eller regelsæt, der dikterer hvilke områder, du udfylder dit livshjul med. En ting er dog vigtig: giv plads til egenomsorg i dit liv.

Ro - natur - balance
Firkløver - natur - hverdagsglæde

Giv egenomsorg en plads i dit livshjul

Et af de vigtigste elementer for et liv i balance er “mig selv”. Derfor er egenomsorg vigtigt. Hver gang du laver et livshjul, kan det være nødvendigt at have et livsområde, der kun handler om dig. Helt enkelt kan du have et livsområde, der hedder “mig selv”. Egenomsorg er sjældent et område, vi automatisk placerer i vores livshjul, det er ofte et område, vi får nedprioriteret.

Egenomsorg handler om hvordan du tanker op. Husker du dig selv i dagligdagen eller tager job, familie, hobby eller andre gøremål al din tid? Det sker helt naturligt, at andre områder tager over og fylder mere end din egenomsorg. Det kan være svært at sætte tid af til sig selv, og det kan være svært at finde ud af, hvad egenomsorg betyder. Når du har “mig selv” i dit livshjul, er det vigtigt, at du mærker efter og finder ud af, hvad omsorg betyder for dig. Reflekter og find aktiviteter, der giver dig energi, nydelse, ro og tanker dig op.

 

Selvcoaching

Selvcoaching

Tegn dit eget Livshjul og evt. områdehjul og udfyld de kategorier, som er vigtige for dig.

Spørg dig selv:

  • Hvor tilfreds er du med dit liv lige nu?
  • Hvordan ser dit livshjul / områdehjul ud?
  • Er der områder, hvor du overkompenserer eller bruger for lidt energi?
  • Hvordan viser du egenomsorg for dig selv?
  • Hvad vil du gerne have fokus på og ændre, som det første?

Med personlig coaching, f.eks med fokus på livshjulet og din talentprofil, kan jeg hjælpe og guide dig for, at du kan opleve mere balance og glæde i hverdagen.