fbpx

Play Your Talent

Jeg har længe brugt det innovative softwaresystem Play Your Talent, der er et unikt redskab af stor værdi i mit arbejde som coach. Jeg er blevet certificeret i hele systemet – og jeg er stadig lige så “forelsket” i det. Jeg oplever, at det har en stor effekt, når jeg bringer Play Your Talent i spil i mine coachinger.

Talentprofil - Play Your Talent - Talentudvikling

Mange mennesker ønsker en forandring i sit liv. Men når det kommer til konkret at skabe forandringen, så er der mange af os, der fejler. Ifølge Gallup viser det sig, at 70 procent af menneskers strategier fejler, og vi bruger kun 17 procent af vores talentpotentiale, når vores talenter ikke er sat rigtigt i spil.

Det er netop derfor, at jeg bruger redskaber som Play Your Talent i mit arbejde med coaching: For at skabe meningsfulde og bæredygtige strategier. Med Play Your Talent afdækker jeg talenter, styrker og udfordringer. Jeg ser ind i de talenter, der giver energi, og dem, der dræner for energi. Med en samlet talentprofil skabes der klarhed og overblik over både kompetencer, udfordringer og udviklingsmuligheder.
Med et så stærkt redskab ved hånden – på din mobil – vil du altid have et visuelt og tydeligt overblik. Det giver også en klarere forståelse for, hvordan dine talenter arbejder sammen, hvordan du sætter dem i spil samt hvor og hvordan der kan bygges bro mellem mennesker.

Når dine talenter sættes i spil

Når du får sat dine talenter rigtigt i spil, øges din motivation, glæde og trivsel med 30 procent (Gallup). Hvis du eksempelvis skal løse en tung og drænende opgave på din arbejdsplads eller situation i dit parforhold, så er dit talentpotentiale af stor betydning. Hvis det er noget, der ligger i dit talent, men potentialet ikke er sat i spil, så tager det ni gange så lang tid at løse en sådan opgave.
Med den rette indsigt, forståelse og håndtering af både de talenter, der giver dig energi, og dem, der dræner dig for energi, åbnes der op for et kæmpe potentiale og forøget effektivitet.

Talent = Kompetence + Færdighed + Viden

Gallup står bag The CliftonStrengths, der definerer og inddeler menneskelige kompetencer i 34 talenter. Disse 34 talenter, eller temaer, har sin helt egen sammensætning i hver af os, og derfor er vores talentprofil også unik og meget sigende om både vores kompetencer, styrker og udfordringer.

Talentprofilen hjælper dig til at styrke din selvindsigt og forstå dig selv bedre. Hermed kan du få sat dine styrker mere effektivt i spil. Det er et unikt redskab til at forstå dine talenter, og det gavner både dig selv i din egen færden, og endvidere styrker det også dit samspil med andre mennesker. Det tydeliggør, hvad der dræner din energi, og hvad der giver dig energi, når du interagerer med din partner, et familiemedlem, venner og kollegaer osv. Play Your Talent er et stærkt kommunikationsredskab til at skabe indsigt – og med indsigt får du udsigt og står dermed endnu stærkere.

Play Your Talent - Talentprofil - Coaching

Selvcoaching

Indsigt skaber udsigt. Derfor er det relevant at reflektere over dine talenter og spørge dig selv:

  • Hvad er mine top 10 talenter?
  • Er det tydeligt for mig, hvilke talenter jeg har?
  • Oplever jeg, at mine talenter bliver sat optimalt i spil?
  • Kender jeg talenterne hos de mennesker, jeg ofte interagerer med? (Børn, partner, kolleger osv.)
  • Hvad gør jeg for at bygge bro mellem mine egne og andres talenter?

Hos CoachYou oplever jeg, at arbejdet med Play Your Talent og talentprofiler skaber ekstra værdi og indsigt, uanset hvilken ydelse der er tale om. Derfor arbejder jeg også med talentprofiler inden for både:

  • Individuel coaching
  • Parforhold og parvis coaching
  • Samarbejde og konflikthåndtering i familier, mindre teams og lign.
  • Job- og uddannelsesafklaring

Uanset hvor du er i livet og hvilke muligheder, udfordringer eller ønsker om forandringer, som du bærer rundt på eller står over for, så kan coaching med udgangspunkt i din talentprofil hjælpe dig fremad. Du kan læse mere om talentudvikling via Play Your Talent her.

“Et talent finder sin glæde i udførelsen af dette” – Johann Wolfgang von Goethe