fbpx

Ensomhed

I Danmark føler mere end 400.000 sig svært ensomme. Unge i alderen 16-29 år udgør den gruppe i samfundet, hvor flest føler sig ensomme. Andelen af ensomme unge har aldrig været højere, end den er nu. Undersøgelser viser, at 40 % af alle unge mellem 18-34 år er enige eller delvist enige i, at de føler sig ensomme.

Ensomhed - alene

Ensomhed kan defineres ved, at man ufrivilligt føler sig alene.

Der kan være mange årsager til, at man føler sig ensom, og ensomhed kan vise sig på mange måder. Man kan eksempelvis føle, at man ikke har noget at tage sig til. Man kan føle, at man er uden for fællesskabet eller ikke har nogen venner. Hvis man har venner, kan man føle, at de ikke forstår en.Ensomhed kan også opstå i forbindelse med, at man går igennem en svær periode. En fysisk eller psykisk udfordring kan gøre, at at man føler sig alene, fordi andre har svært ved at forstå ens situation.
Man kan også have en følelse af at være anderledes, forkert eller udenfor, hvis man ikke har de samme interesser, talenter eller lignende som dem, man har i sit netværk.

Ensomhed og unge

I vores digitale tidsalder ligger der et stort pres på unge mennesker. Det er nemt at gå på sociale medier og få et glimt af andres “perfekte” liv. Mange har det med at sammenligne det på sociale medier med deres eget “uperfekte” liv.
Især har det seneste år med coronapandemien gjort det ekstra svært for mange unge, da de har været nødsaget til at isolere sig. Dermed har der ikke været mulighed for at blive en del af et fællesskab eller at dyrke det fællesskab, man allerede er del af.

Ensomme unge føler ofte skam og bærer måske følelsen af, at det er dem, der er forkerte. Ensomhed er tabuiseret, og det kan være meget svært at sætte ord på sine følelser – især hvis man i forvejen føler sig usikker i forhold til andre. Men det er vigtigt at se ensomheden i øjnene. Vi må huske de unge på, at de ikke er alene: Mange er ensomme, og der er måder at komme ud af ensomheden på.

Ensomhed - alene - natur

Sådan bryder man ensomhed

 • Bryd tabuet og stilheden, og tal sammen om ensomheden.
 • Undersøg sammen, hvornår ensomheden opstår.
 • Undersøg de grundtanker og følelser, der er omkring ensomhedsfølelsen.
 • Undersøg også, hvornår ensomheden ikke er der – i forbindelse med bestemte mennesker, situationer, aktiviteter m.m.?
 • Arbejd målrettet med en fortrolig (fx en ven eller coach) for at komme ud af tankerne og følelsen af ensomhed.
 • Prøv noget nyt, få nye sociale færdigheder, styrkede tankemønstre, nye oplevelser, hobbies osv.
At bryde ensomheden handler bl.a. om at træne nye færdigheder, øve sig og tage mere initiativ. Selv små skridt kan føles store, men at smile til en fremmed på gaden, se folk i øjnene eller give et kompliment til nogen kan være et sted at starte. Det kan også være at tage fat i en gammel ven og spørge, om man ikke skal gå en tur med afstand eller videochatte.
Selvom det er svært i starten, så bliver det nemmere og nemmere at åbne sig over for andre mennesker. Øvelse gør mester, og som Michael Jordan siger: ”Du misser 100 % af de skud, du ikke tager”.

Det er med at kaste sig ud i det – at give sig selv lov til at forfølge sine drømme, ønsker og mål. Man kan fx. starte på en ny hobby eller lave noget frivilligt inden for sit interessefelt. Her er der massere af muligheder for at møde mennesker med samme interesser som én selv, og det gør det nemmere at tage kontakt, når man har noget fælles at tale om.

Det kan være meget følsomt og svært for unge at tale om ensomhed – også med deres nærmeste. Derfor vil det være godt at komme med alternativer, fx anonyme rådgivningstilbud som Ventilen eller Headspace eller et mere individuelt samarbejde med en psykolog eller en personlig coach.

Håndsudrækning - ensomhed
Ensomhed - fællesskab

Selvcoaching

Er du selv ung, og går med følelser af ensomhed og utilstrækkelighed? Eller har du en ung, fx dit barn, som du tænker, at du bør tjekke ind med? Undersøg, hvordan du selv, eller han/hun, egentligt har det. Prøv at identificere i hvilke situationer en eventuel ensomhedsfølelse opstår og hvorfor.

Stil fx følgende spørgsmål:

 1. Føler du dig til tider ensom?
 2. Hvornår føler du dig ensom? Er der særlige tidspunkter, hvor du føler dig
  ensom?
 3. Med hvem føler du dig ensom? I hvilke situationer føler du dig særligt
  ensom?
 4. Hvilke tanker og følelser har du om dig selv, når du er ensom?
 5. Er ensomhedsfølelsen den samme, eller er den blevet større eller mindre
  de sidste 6 måneder?