fbpx

Værdier

”Hvilke værdier lever du efter – andres eller dine egne?”

Værdier (latin, valere: at have styrke) kan defineres som de forestillinger, der bestemmer og motiverer vores holdninger, handlinger og vurderinger.

Værdier - penge - vækst - udvikling

Alle mennesker lever deres liv på et fundament af værdier. Vores personlige værdisæt har ophav i vores barndom, udvikler sig under opvæksten og påvirkes af de mennesker, som vi møder og indgår i relationer med i løbet af livet. Derfor kan de også være inspireret af og stamme fra både familie, venner, skole, arbejdspladser, samfundet o.lign. Vores værdier karakteriseres ved dét, der grundlæggende er betydningsfuldt for os.

Ved at skabe bevidsthed om og indsigt i egne værdier kan vi gøre dem til ledestjerner i livet. Vores værdisæt kan hjælpe os med at træffe valg. De kan determinere hvad og hvem, vi som mennesker vil bruge vores tid og energi på – og hvilke elementer, vi vælger fra i vores liv.

Værdier handler om autenticitet og balance

Når vi agerer i overensstemmelse med vores værdisæt og – ubevidst – skaber balance i vores handlinger, overbevisninger og værdier, opnår vi større trivsel med os selv. Vores selvopfattelse, selvværd og sindsro er afhængige af, om vi er autentiske over for os selv.

Hver gang vi som mennesker ikke lever op til, ikke handler i overensstemmelse med eller går voldsomt på kompromis med vores personlige værdier, mister vi fornemmelsen af at være autentiske. Hvis dette sker for mange gange eller foregår over længere tid, kan det have alvorlige konsekvenser: Energitab, manglende motivation, at miste sig selv samt følelsen af, at der er meget, der er meningsløst.

Grunden til at der står “ubevidst” længere oppe, er, at det ikke altid er tilfældet, at vi selv har et godt kendskab til vores værdier. De er ikke altid lette at identificere, forstå og omsætte til måder at handle på og træffe bestulninger ud fra. Selvom vi måske har en idé om, hvad vores værdier drejer sig om, kan det være udfordrende at leve efter dem og prioritere deres vigtighed og tilladte indflydelse. Som livet udvikler sig, vil vores værdisæt også ændre sig.

Værdi - balance - harmoni

Selvcoaching

“Det er ikke svært at træffe beslutninger for sit liv, når man kan se og kender sine værdier”

Det er vigtig at “tjekke ind” og mærke efter, om du er på rette spor. Reflekterer eksempelvis over følgende spørgsmål:

 • Hvad er mine værdier?
 • Har jeg svært ved at identificere mine værdier? Kan jeg prioritere dem?
 • Lever jeg i overensstemmelse med mine værdier? Hvis ja/nej, hvordan kommer det til udtryk?
 • Hvornår er jeg bedst til at handle ud fra mit værdisæt – og hvor halter det?
 • Er jeg på rette vej i forhold til det liv, jeg gerne vil leve?
 • Er der nogle værdier, som jeg gerne vil skabe mere plads til i mit liv?

Skriv gerne ned løbende. Med tiden kan du med en oversigt over dine tanker få et bedre indblik i dine egne værdier. Det hjælper dig både til at konkretisere dem og prioritere dem. Samtidig giver det også mulighed for at mærke efter, om nogle af dem bliver mere eller mindre vigtige – og om nogle nye kommer til?

Øvelser

Du kan med fordel lave en eller flere af nedenstående øvelser.

1. Lav en overordnet liste over, hvad der er vigtigt for dig i livet

2. Lav en liste ud fra forskellige livsområder: Hvad er vigtigt for mig i…

 • Familien:
 • Mit Parforhold:
 • Mit arbejdesliv:
 • Mit helbred:
 • Forhold til mig selv og min egenomsorg:
 • Min fritid:
 • Osv.

3. Skab overblik og klarhed over din prioritering

 • Hvad er mine 5 vigtigste værdier?
 • Hvordan er de prioriteret? Top/bund
 • Er der forskel på mine værdier og prioriteringen af dem i forskellige sammenhænge? – Afhængigt af, om jeg fx. tænker ud fra mit job, min familie, mine venner osv.?
 • Hvilke værdisæt vil jeg helst give videre til andre, jeg holder af?
 • Hvilke værdier lever jeg ud? Hvordan? Vil jeg gerne ændre på dette?
4. Skab indblik i dit “hvorfor”
 1. Beskriv noget, der er meget vigtigt for dig. Undersøg og spørg så dig selv efterfølgende:
 2. Hvorfor er det vigtigt?
 3. Hvorfor er det/svaret på Sp.2 vigtigt?
 4. Hvorfor er det/svaret på Sp. 3 vigtigt?
 5. Du er velkommen til at blive ved med at spørge ind, for at se om det giver et dybere svar og andre indsigter.