fbpx

Når hverdagens rutine tager over

Hverdagen er for mange fyldt med praktiske gøremål og forventninger, ansvar og opgaver, som man skal udfylde og leve op til. Familieliv, madlavning, indkøb og rengøring. Arbejdsopgaver, deadlines, resultatmålinger og høje standarder.

Hverdagsglæde - drømmefanger

Hverdagen kan hurtigt blive til noget, der får en lidt negativ klang. Den præges ofte af stress og jag, af endeløse to-do lister og måske af en følelse af at skulle være og gøre noget bestemt, der ikke altid lige er dét, som man allermest har lyst til og drømmer om.

Hvis man skulle vælge, så er der nok et par stykker af os, der gerne skiftede (hjemme)kontorpladsen ud med en liggestol på stranden i et fjernt, tropisk ferieparadis. Muligheden for at lægge familiekabalen fra sig, lade andre tage sig af ansvaret og i stedet få serveret en kølig drink og en lækker middag i solnedgangens skær med havet som udsigt. Med andre ord; lægge hverdagen på hylden.

Det er desværre de færreste af os, der har mulighed for at gøre livet i luksus til en fuldtidsbeskæftigelse. For de fleste er hverdagen en realitet og dét, der udgør langt størstedelen af vores liv. Derfor er det også både ærgerligt og problematisk, hvis vores livsglæde kun defineres af de øjeblikke, der er færrest af, samt af de drømme og planer, der ligger langt ude i fremtiden, er tidsbegrænsede eller slet og ret er urealistiske.

Mange mennesker lever igennem arbejdsdagen og hverdagens trivialiteter med fokus på og drømme om weekender, ferier, pension og lign. Forventningens glæde er også en dejlig ting. Men det tager fokus fra glæden og tilfredsheden i nuet, hvis man har (for mange) tanker og drømme – realistiske som urealistiske – om andre, bedre og lykkeligere stunder.

At gøre status og (gen)finde hverdagsglæden

Vi lever i et samfund, hvor man i høj grad måles og vejes ud fra, hvad man præsterer og gør. Derfor er det intet under, at mange drømmer om den ro, glæde og trivsel, som vi ofte skaber tid og rum til i ferier og weekender. Den tilstand, hvor vi blot lader os selv være. Denne “være-tilstand” er på mange måder i kontrast til “gøre-tilstanden”, som præger manges hverdagsliv.

Måske er det på tide, at du gør status over balancen mellem disse to tilstande i dit liv?

Hvis du ikke trives med fordelingen af “være-tilstanden” og “gøre-tilstanden” i din hverdag, påvirker det din hverdagsglæde og dit lykkeniveau. Begge kan øges ved at blive bedre til at give sig selv små pauser og stunder. Fokus skal her være på at være i stedet for at gøre.

Der findes mennesker, der trives med altid at have 100 bolde i luften. I vores samfund er dette blevet noget, som mange af os ser som attraktivt og beundringsværdigt. Men for de flestes vedkommende, er der behov for en mere udlignet og harmonisk balance. Selvom vi nogle gange må udføre og påtage os opgaver, som vi helst var foruden, så er det muligt at blive bedre til at nyde nuet og finde glæden i hverdagen.

Kaffekop - bog - ro - hverdagsglæde

Mærk efter og skab bedre balance

Et første skridt er at fjerne dig selv fra forestillingen om altid at skulle være i “gøre-tilstanden”. At give dig tid til at tænke over og mærke efter, hvad der faktisk betyder noget. Hvad der bringer glæde, lykke, ro og trivsel i dit liv. Med mental træning og øget bevidsthed om egne behov, følelser og mønstre, kan du skabe bedre balance på flere punkter:

 • Mellem krop og sind
 • Mellem “være-tilstanden” og “gøre-tilstanden”
 • I samspillet med andre mennesker
 • I følelsen af tilfredshed og glæde i nuet – i kontrast til kun at opleve disse følelser i form af forventningens glæde om fremtidens planer og ønsker

Pauser og mental træning, eksempelvis mindfulness og meditationsøvelser, har mange positive følgevirkninger. Med mere selvindsigt og ro på nervesystemet øges vores kreativitet, produktivitet og hjernekapacitet. Pauser og dyrkelse af “være-tilstanden” gør os både mere effektive og bedre i stand til at bevare energi i løbet af dagen – og hermed også øge vores hverdagsglæde og lykkeniveau.

Ro - natur - balance
Firkløver - natur - hverdagsglæde

Hverdagsglæde og hverdagsmirakler

Når vi arbejder med os selv, vores indstilling og vores tanke- og handlingsmønstre, bliver det nemmere for os at tilgodese og forstå vores behov, følelser og muligheder for at øge glæde, lykke og trivsel. En styrket hverdagsglæde hænger også sammen med en stærk positiv indstilling og evne til at opleve hverdagsmirakler.

Når man er træt, udfordret. stresset o.lign., kan man håbe på et mirakel, der forbedrer tingenes tilstand eller helt fjerner dig fra den drænende situation. Hvis negativiteten vinder indpas og overskygger den positive indstilling, kan et (urealistisk) mirakel føles som den eneste måde at vende humøret, overskuddet og udfaldet.
At miste tiltroen til sig selv og den positive indstillings magt er den største forhindring i at finde hverdagsglæde – og i at se hverdagens små mirakler. Uheldigt, når det lige præcis er hverdagsglæde og hverdagsmirakler, der kan give et forbedret og mere positivt udsyn. Det er netop disse, der gør os bedre i stand til at overkomme og tilsidesætte udfordringer.

Hverdagsmirakler er, modsat den almindelige definition på mirakler, ikke noget stort. Det skal ikke forveksles med, at de ikke er noget særligt. Hverdagsmirakler kan ses som de små overraskelser og uventede glæder. De kan udgøre de små ting, der lige netop gør, at hverdagens vægtskål domineres af glæde, lykke og positivitet. At man kan se det smukke, dejlige og gode i hverdagen. At man, i stedet for at være frustreret over april måneds vilde vejrskifte fra forårssol og tocifrede temperaturer til sne, hagl og nattefrost, kan se det forunderlige i naturen og glæde sig over at opleve årstiderne skifte. Der er intet som både en frostklar morgen, et snedækket landskab og en sol skinnende fra en skyfri himmel, der kan minde os bedre om, at vi skal nyde, værdsætte og finde glæde i nuet.

Selvcoaching - hverdagsglæde - tanker - refleksioner

Selvcoaching

Er du kørt træt og sur i hverdagen eller i nogle af dine daglige rutiner og gøremål? Eller er der måske små ændringer og erkendelser, der kan hjælpe dig til at opleve mere hverdagsglæde og flere hverdagsmirakler? Prøv at gøre status over din hverdag ved at reflektere over følgende spørgsmål:

 • Trives du og føler glæde og overskud i din hverdag?
 • Føler du dig ofte uoplagt? Og i hvilke situationer eller dele af din hverdag oplever du at være træt, uoplagt, demotiveret, uden overskud m.m.?
 • Hvad er din indstilling til din beskæftigelse? Brænder du for det, trives med det – eller gør du det kun af økonomisk nødvendighed?
 • Hvordan er balancen mellem “gøre-tilstanden” og “være-tilstanden” i din hverdag? 
 • Påvirkes graden af din “gøre-tilstand” af dine egne behov og ønsker? Eller er den også påvirket af samfundets normer og idéen om, hvad man bør og skal opnå?
 • Hvordan er din evne til at have en positiv indstilling og finde glæde i de små ting?
 • Hvilke små lysglimt og hverdagsmirakler oplever du i din hverdag? 
 • Hvad bringer dig glæde, lykke, afslappethed og mentalt overskud? Kan du bringe mere af dette ind i din hverdag?
 • Hvilke hverdagsmirakler vil du være særlig opmærksom på fremadrettet, fx i den kommende uge?

Det er en proces at blive bevidst om, hvordan adfærd, vaner og tankemønstre er styrende for vores evne til at opleve glæde, ro og positivitet. Når man skaber indsigt i de behov, følelser, handlinger og ønsker, som enten overses og undertrykkes i hverdagen, eller som dominerer ens adfærd og sind, kan vi finde frem til de elementer, der begrænser trivsel, hverdagsglæde og evnen til at se de små mirakler.